• Online predaj cez e-shop
  • Spoľahlivé a rýchle pripojenie do siete internet

 

Spoločnosť ProNetwork s.r.o pôsobí­ v oblasti informačných technológií­, počí­tačových sietí­ . Ponúkame Vám spoluprácu založenú na dlhoročných
skúsenostiach v oblasti výpočtovej techniky.

Novinky

Správa PC sietí formou Outsourcingu
Pre firmy ponúkame dohľad nad vašou firemnou sieťou, zabezpečenie aktualizácii a bezpečnosti
celej infraštruktúry.

ProNetwork s.r.o.

Ing.Regeci Jozef
Kuková 34
086 44 Kuková
IČO: 45 467 927

Kontakt

info@pronetwork.sk

0905 / 721 006


counter